PREGÀRIA PELS NOSTRES DIFUNTS

En aquests moments que no ens podem acompanyar junts a l’església o a la capella del tanatori,  volem seguir acompanyant amb la pregària els nostres germans i germanes difunts en el camí a la casa del Pare del cel, i oferir el respons des de la intimitat de cada casa i a través d’aquesta llàntia encesa i aquest finestra del Web de la Parròquia. És la pregària dels germans que ofereixen i encomanen a la bondat de Déu aquells qui estimen.


En estos momentos en que no nos podemos acompañar en la Iglesia o en la capilla del tanatorio,  queremos seguir acompañándonos en la oración por nuestros hermanos y hermanas difuntos en el camino hacia la casa del Padre del cielo,  y ofrecer el responso desde la intimidad de cada casa y a través de esta lámpara encendida y esta ventana de la Web de la Parroquia. Es la plegaria de los hermanos que ofrecen y encomiendan a la bondad de Dios a aquellas que amamos.