Aportacions econòmiques


Benvolgudes i benvolguts,

Amb els vostres donatius ajudeu a sostenir la Parròquia.

Parròquia Sant Joan Vilassar de Mar
ES86 0075 0348 1406 0517 9398 

Amb els vostres donatius ajudeu a aquelles persones que més ho necessiten.

Càritas Vilassar de Mar
ES94 2100 0128 0402 0048 6536

Fes el teu donatiu! 
Si estàs interessat en conèixer les deduccions fiscals dels donatius, posat en contacte amb nosaltres:
info@parroquiasantjoanvdm.com

Moltes gràcies!!