Economia parroquial

MOVIMENTS DE TRESORERIA DE LA PARRÒQUIA I DE CÀRITAS L'ANY 2018