10 de maig 2014

Pasqua del Malalt


Diumenge 4 de maig vam celebrar a la nostra parròquia la Pasqua del Malalt, una jornada que se celebra a nivell mundial a totes les parròquies i que vol adreçar-se especialment a aquelles persones que per malaltia o per vellesa se senten afeblides i necessiten rebre amb més força la presència i companyia del Senyor i també d'aquells que, en nom de tota la comunitat cristiana,  els porten la comunió i els fan arribar l'escalf cristià ja que elles es veuen més impedides.

A la nostra Parròquia de Sant Joan, dins la missa d' 11 van ser quatre les persones que van rebre el Sagrament de la Unció dels malalts, Maria Teresa Capilla Maltas, Antonieta Paret, Marina Peinado i Quintina .  Els membres de l'Equip de Pastoral de la Salut de la parròquia també van ser presents en la celebració, tot acompanyant els malalts i donant testimoni d'aquest servei que fan.  Al final de l'Eucaristia un membre de l'equip va llegir una pregària molt sentida sobre com descobrim la presència de Crist Ressuscitat en el rostre de les persones ancianes i els malalts, i les persones que van rebre el Sagrament també van ser obsequiades amb un petit recordatori.

L'atenció als malalts va ser un signe privilegiat en el missatge i en l'actuació de Jesús i , des de sempre, l'Església el va assumir com a part inequívoca de la seva missió.