27 de juny 2016

Fi de curs de reforç educatiu


El passat 17 de Juny es va clausurar el segon any de reforç educatiu. Novament hem aconseguit gràcies a un grup de voluntaris de Càritas, i als monitors de la Caixa acompanyar i ajudar a un grup de 10 nens i nenes. El projecte ofereix un espai de recolzament fora de l'aula, per a nens que presenten dificultats d'aprenentatge, amb l'objectiu de fomentar l'interès per la dinàmica escolar, a través del reforç de les diferents matèries, així com dels hàbits d'estudi (organització, puntualitat,…) i les seves capacitats (concentració, atenció,…).


Esperem i desitgem que el curs vinent el nostre grup creixi tan en nens com en voluntaris. Creiem que treballar amb nens amb risc d’exclusió social es primordial per a que molts nens del nostre poble no abandonin el sistema educatiu prematurament i per a reforçar vincles familiars, socials i culturals.


Que el goig i l’amor de Déu ens continuï beneint a través dels nens durant molts anys. “Qui acull aquest infant en nom meu, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat, perquè el mes petit de tots vosaltres, és el més gran”. (Lluc 9, 48).