20 d’oct. 2016

Una parròquia de corresponsablesEl passat 8 d’octubre vam viure la Trobada de Col·laboradors de la Parròquia al nostre Centre parroquial.  Bona participació,  tot i que sempre voldríem ser més !!  Molt bon ambient entre els assistents. Moltes ganes d’estimar la parròquia i sobretot les persones que la formem; i moltes ganes d’intentar que el missatge de Jesús pugui arribar a molts més, a aquells que encara no l’han sentit o no l’han descobert en tota la seva riquesa.


Per aquesta missió ens volíem reconèixer més que com a “col·laboradors” com a “corresponsables”; és a dir: no col·laboradors dels mossens, com s’entén a vegades . sinó com autèntics corresponsables en la missió de la nostra Parròquia enmig del poble de Vilassar.


Vam fer un recorregut reconeixent les passes i el camí fet en els darrers cursos, passant per l’Assemblea Parroquial, la Jornada de Portes Obertes i el Projecte Pastoral 2015 – 2019. Vam donar gràcies a Déu perquè ens descobrim en camí guiats i empesos pel seu Sant Esperit. I ben aviat ens vam posar a treballar per grups sobre tres eixos que volem prioritzar al llarg d’aquest curs:

▪ la Pastoral de la Salut i l’atenció a la gent gran.
▪ l’Acollida que fem des de la celebració dels Sagraments.
▪ la cura pel creixement de la nostra Fe que fem des de la Parròquia.

El diàleg que va tenir lloc en els grups va ser molt ric, impossible de recollir aquí, amb una gran aportació de propostes i intercanvi d’opinions. El Consell Pastoral i el seu Equip Coordinador procuraran recollir-les totes i mirar com les podem concretar de manera que siguin més efectives. Voldríem comptar amb tothom, que ningú no se senti exclòs, que sapiguem també convidar a noves persones i famílies. Som-hi , el curs ja està en marxa !!