7 de maig 2018

Pasqua del MalaltJesús va fer dels malalts destinataris privilegiats de la seva acció. Ésser guarit i ésser Salvat són afirmacions que tenen molt en comú a l’Evangeli. És per això que en aquest diumenges de Pasqua, i en especial aquest diumenge 6è, a moltes parròquies i comunitats s’administra comunitàriament el sagrament de la Unció dels Malalts. En diem la Pasqua del Malalt. És una experiència molt rica:  per als mallats que la reben, per a les persones que els acompanyen i per al s preveres que l’administren.


La nostra Parròquia, amb el seu Equip de Pastoral de la Salut coordinat per Mn. Alfons, va celebrar comunitàriament el sagrament de la Unció dels Malalts dins l’Eucaristia del passat diumenge 6 de maig al Casal de Curació. Al llarg d’aquesta setmana també s’administrarà el sagrament a les persones malaltes que l’Equip de Pastoral de la Salut visita regularment a les residencies del nostre municipi.